Vážení zákazníci, eshop aktuálne prebieha rekonštrukciou. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Ďakujeme.

Obchodné podmienky

 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov
 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.vysivkovo.sk je FREE TIME studio s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice.
 2. Predávajúcim je FREE TIME studio s.r.o. so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10 Trebatice.
 3. Kupujúcim (spotrebiteľom) je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.
 5. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 7. Spotrebiteľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
  
Článok II.
Cena
 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Prevádzkovateľ eshopu nie je plátca DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania objednávky.

 

Článok III.
Objednávka
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci môže objednávku zaslať aj formou e-mailu na obchod@vysivkovo.sk, prípadne písomne poštou na adresu predávajúceho. Takto zaslaná objednávka musí obsahovať údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, ulicu + popisné číslo, PSČ, obec, e-mail, telefón). Objednávka musí ďalej obsahovať označenie (kód) a množstvo tovaru, spôsob platby a dopravy.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 
 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Ak v takomto prípade kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní.
 8. Predávajúci má taktiež právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. 
 9. Ak si kupujúci v objednávke zvolil ako spôsob platby "Bankový prevod vopred", predávajúci je povinný kupujúcemu zaslať podklady na úhradu, napr. vo forme faktúry. V prípade, že kupujúci túto faktúru neuhradí v lehote splatnosti na nej uvedenej, je predávajúci oprávnený odsúpiť od zmluvy a objednávku stornovať. 

 

Článok IV.
Platobné podmienky
 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (kupujúci zaplatí kúpnu cenu priamo kuriérovi alebo poštárovi pri preberaní tovaru)
  2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na výdajnom mieste
  3. platba na základe faktúry – vopred, tovar v tomto prípade bude expedovaný až po prijatí peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho,
  4. platba na základe nákupného poukazu (v prípade ak ho predávajúci poskytuje).
  5. platba prostredníctvom zabezpečenej online platobnej brány GoPay
 2. Nákupný poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktorý môže kupujúci využiť pri nákupe. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu nákupného poukazu je možné vzájomne dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v Čl. VI týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu nasledovné zľavy:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu z ceny za prihlásenie sa na odber newslettera,
  3. zľavu za opakovaný nákup,
  4. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
  5. zľavu pri nákupe nad určitú cenu,
  6. zľavu pri nákupe nad určité množstvo tovaru,
  7. zľavu z ceny za dopravu pri nákupe tovaru nad určenú hodnotu
  8. iné zľavy podľa aktuálnych marketingových kampaní predávajúceho.
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.
Dodacie podmienky
 1. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v termíne uvedenom pri jednotlivých položkách objednávky, pričom termín dodania sa odvíja od položky s najdlhšou dodacou dobou. Vo výnimočných prípadoch sa môže doba dodania predĺžiť až na 30 dní od vytvorenia objednávky. V takomto prípade je predávajúci povinný o termíne odoslania informovať zákazníka.
 2. Ak sú všetky položky objednávky "skladom", celková objednávka je expedovaná podľa kapacitných možností predajcu v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero položiek tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho priamo prostredníctvom e-shopu, pričom sa môžu dohodnúť na možnosti čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom (prípadne v elektronickej podobe na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke) je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod (pri tovaroch, charakter ktorých si to vyžaduje) ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 1. Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 a jej pobočiek.
 2. Kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o. (kuriér UPS), so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji.
 3. Osobne na výdajnom mieste predávajúceho v Trebaticiach (prípadne po dohode s kupujúcim v Piešťanoch),
 4. Vlastnou dopravou predávajúceho (po predchádzajúcej dohode zmluvných strán).

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe faktúry alebo v hotovosti s doručením na územie Slovenskej republiky a Českej republiky si za dopravné a balné predávajúci účtuje nasledovné poplatky: 
Spôsob dopravy v rámci Slovenskej republiky
Cena
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 50 g
2,00 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 100 g
2,20 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 500 g
2,30 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 5 kg
3,00 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou nad 5 kg
5,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 3 kg
5,00 Eur 
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 5 kg
6,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 10 kg 7,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 15 kg 8,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 20 kg 9,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 25 kg 10,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou do 30 kg 11,00 Eur
Kuriérska spoločnosť SPS-SRO s.r.o. - zásielka s hmotnosťou nad 30 kg 12,00 Eur
Osobný odber na výdajnom mieste predávajúceho (Trebatice, Piešťany)
zdarma

 

Spôsob dopravy do Českej republiky Cena
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 50 g 3,90 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 100 g 4,10 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 500 g 5,80 Eur
Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 1 kg 10 Eur

 

2. Pri platbe na dobierku (kupujúci platí pri preberaní tovaru priamo kuriérovi, resp. na pošte) s doručením na územie Slovenskej republiky si predávajúci účtuje dodatočný poplatok k cene dopravy a balného (viď vyššie) a to vo výške 1 Euro 

3. Doručenie do ostatných krajín Európskej únie je možné len po predchádzajúcej úhrade faktúry formou "bankový prevod vopred", prípadne prostredníctvom online platobnej brány GoPay. Pri doručení tovaru do týchto krajín si predávajúci účtuje nasledovné poplatky:

Spôsob dopravy Cena
Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. (doručenie do Českej republiky, Maďarska a Rakúska). od 10,00 Eur
Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. (doprava do ostatných krajín Európskej únie mimo Českej republiky, Maďarska a Rakúska) 25,00 Eur

 

4. Vyššie uvedené poplatky (Čl. VI, bod 1 a 2) za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba pre dodanie tovaru s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
5. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto druhy dopravy.
6. V prípade, že kupujúci bude požadovať okamžité zaslanie tovaru, ktorý je označený "skladom" a zvyšnú časť objednávky dodatočne v zákonnej lehote, predávajúci mu prvú časť objednávky zašle len v prípade, že kupujúci bude súhlasiť s doúčtovaním dodatočného poštovného a balného, okrem toho, ktoré bolo započítané v prijatej objednávke.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim a zaplatením kúpnej ceny. 
 2. Pri tovare, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

  

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
 1. Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od odoslania objednávky a to bez storno poplatku pri tovare, ktorý je štandardne vyrábaný a zaradený v ponuke predajcu.
 2. Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od odoslania objednávky pri tovare, ktorý je vyrábaný "na mieru" podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. Kupujúci týmto berie na vedomie, že zo strany predávajúceho mu môže byť naúčtovaný storno poplatok vo výške 10 % z celkovej sumy takejto objednávky (minimálne však v sume 15 Eur) a to v prípade, ak predávajúcemu vznikli náklady na výrobu a zaobstaranie tovaru "na mieru" podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

  

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu
a poučenie spotrebiteľa
 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho článku nad rámec zákona a to do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. 
 3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné Odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo ju zaslať formou elektronickej pošty na adresu obchod@vysivkovo.sk. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať formou poštovej zásielky (doporučene, nie na dobierku!) alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorého odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, originálnym obalom k výrobku, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 4. Na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje označené hviezdičkou „*“.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal, originálne popisné štítky výrobcu...), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na náhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tieto náklady predávajúceho môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť aj plnú kúpnu cenu tovaru.
 6. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu späť tovar formou dobierky, takýto tovar nebude zo strany predávajúceho prevzatý!
 7. Prevádzkovateľ e-shopu (predávajúci) vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu (platí len v prípade úplného odstúpenia od kupnej zmluvy) v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 8. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (kupujúci). 
 9. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení.
 10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka (pri tovaroch, ktorých charakter alebo povaha si to vyžaduje).

  

Článok XI.
Ochrana osobných údajov
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť FREE TIME studio, s. r. o., IČO: 502 74 287, so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10 Trebatice (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • adresa: Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice
 • email: obchod@vysivkovo.sk
 • telefón: +421 915 878 974
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Mgr. Radovan Pagáč, telefón: +421 915 878 974, email: obchod@vysivkovo.sk.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky zákazníka.
 5. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
 6. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 
 • plnenie zmluvy, resp. objednávky medzi Vami (zákazníkom) a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
9. Účelom spracovania osobných údajov je: 
 • vybavenie Vašej (zákazníkovej) objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami (zákazníkom) a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
10. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami (zákazníkom) a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
12. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru, resp. služieb, resp. realizácii platieb na základe zmluvy, resp. prijatej objednávky, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Slovak Parcel Service, s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 31329217
 2. NEOSHIP, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČO: 50286820.
 3. Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124.
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Shoptet s. r. o., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675.
 • zaisťujúce marketingové služby, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Heureka Group a. s., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07822774.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
13. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník:
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje prevádzkovateľ okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo zlikviduje.
14. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
15. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
16. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu, hesla do administračného rozhrania eshopového systému, používania zabezpečeného úložiska dát, pravidelnými zálohami systému.
17. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
18. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
19. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
20. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 
 
Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v Čl. X bod 2. písm. a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho a zároveň sú kupujúcemu zaslané na jeho e-mailovú adresu v momente vytvorenia objednávky.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.
 4. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi, pričom je pri vytvorení objednávky povinný túto skutočnosť potvrdiť v nákupnom košíku.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ (kupujúci) má právo voľby obrátiť sa na ktorýkoľvek z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 8. Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí sú zverejnené a platné od 25. februára 2020 a použijú sa na všetky objednávky doručované cez e-shop od tohto dátumu.

 

Archív obchodných podmienok

VOP platné od 01.02.2020